Vi er miljøsertifisert

I sommer tok vi steget inn i en nymer miljøvennlig linje og ble miljøsertifisert. Miljøfyrtårn-sertifisering er dokumentasjon på at virksomheten har tilfredsstilt konkrete miljøkrav, men det er også et styringssystem som innebærer at det innføres rutiner med relevante styringsdokumenter – en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer.

Vi ønsker å har mer fokus på en miljøvennlig drift og oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme. Vår erfaring var at prosessen var veldig lærerik, og at miljøfokus på mange områder også gir kostnadsbesparelser.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out