Brødrene Raastads historie begynte i 1927. Ansgar Raastad, en bondesønn på 19 år, forlot Hadeland for å selge poteter i byen.

 
 

Ansgar startet butikken med stort pågangsmot og under enkle kår, han leide en kjeller på Grefsen. Derfra gikk han rundt og solgte poteter til butikker og restauranter på formiddagen. Fra Lunner hadde han med seg hest og kjerre som han kjørte ut varene med om ettermiddagen. Han gikk imidlertid raskt til innkjøp av sin første lastebil, etter at hesten ved sitt første møte med trikken i Theresesgate brøt seg løs og rømte hjem til Grefsen.

Butikken vokste, og flyttet på 30-tallet til lokaler i Nordbygaten, deretter i 1937 til Grønlandsleiret. Fra 1967 - juli 2015 holdt Brødrene Raastad til i lokaler på Økern, hvor store deler av bransjen var lokalisert. I juli 2015 flyttet selskapet til Langhus, som nå er et område for de aller fleste frukt og grønt grossistene. Brødrene Raastad er først og fremst et familieforetak, og i løpet av Ansgars tid, var alle hans seks søsken involverte i firmaet på ulike måter. Også for Knut, som tok over etter sin far i begynnelsen av 70-tallet, har det sterke fokuset på familien blitt videreført. I 2005 overtok sønnen Lars roret etter sin far og sitter nå som en tredjegenerasjons eier av selskapet.

Det er 90 år siden Ansgar kom til byen med hest og kjerre og mye har skjedd siden da. Knut Raastad tok på 80-tallet den store avgjørelsen om å ikke lenger bare selge poteter, men også å åpne opp for salg av frukt og andre grønnsaker. Dette var en omdiskutert avgjørelse, men i ettertid er det lett å se at beslutningen var riktig. I dag fremstår Brødrene Raastad som et firma med fullsortement, med et betydelig utvalg av eksotiske frukter og ulike tørrvarer.

I firmaets nitti år lange historie har vi møtt på mange ulike utfordringer og vanskeligheter. At vi som et familieforetak likevel har klart å overleve, mener vi skyldes det spesielle samholdet vi har innad, og det faktum at vi legger vår ære i drive en redelig butikk, med fokus på god kvalitet og service. Dette har bidratt til at vi har opparbeidet oss et godt rykte i bransjen. Med disse verdiene til grunn håper vi å kunne levere frukt og grønnsaker av ypperste kvalitet også de neste 90 årene.

 
_DSC6285 – Kopi (2).jpg
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out